Velkommen til NH Maskin AS

Hovedtyngden av arbeidet vårt i dag består av entreprenørvirksomhet for bygg og anlegg både for private, kommunal sektor og boligutbyggere. Vi påtar oss store og små oppdrag innenfor:

 • Graving

 • Boring

 • Sprengning

 • Pigging

 • Grøfting

 • Vann og avløp

 • Drenering

 • Veibygging

 • Transport

 • Grusing av vei

 • Levering av jord

 • Levering av singel/grus/pukk og stein

 • Rivearbeid

 • Naturstensmuring

 • Kosting av vei/tun

Velkommen til NH Maskin AS

Hovedtyngden av arbeidet vårt i dag består av entreprenørvirksomhet for bygg og anlegg både for private, kommunal sektor og boligutbyggere. Vi påtar oss store og små oppdrag innenfor:

Graving, Boring, Sprengning, Pigging, Grøfting, Vann og avløp, Drenering, Veibygging , Transport, Grusing av vei, Levering av jord, Levering av singel/grus/pukk og stein, Rivearbeid, Naturstensmuring, Kosting av vei/tun